DOĞRU ZAMANDA YAPILMAYAN COVİD-19 TESTİ YANLIŞ SONUÇ VEREBİLİR
ADMiN

John Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, Covid-19un erken kuluçka döneminde uygulanan testlerin yanlış sonuç verebileceğini öne sürdü.John Hopkins Üniversitesinde yapılan çalışmada, Covid-19’un erken kuluçka döneminde uygulanan testlerin çoğunlukla yanlış sonuç verdiği ortaya çıktı. Kurumda kadın hastalıkları ve jinekoloji uzmanı olarak görev alan Dr. Lauren Kucirka, yapılan testlere yüzde yüz güvenmenin doğru olmadığını, hastanın test sonucu negatif çıksa dahi mutlaka takibinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Virüs kapmış her beş kişiden birinin test sonucu negatif
Araştırmacılar, hastanede yatan hastalar ve ayakta tedavi ortamında temas izleme yoluyla belirlenenler dahil olmak üzere, toplam bin 330 kişinin RT-PCR test verilerini inceledi. Test verilerinin yanında, kişilerin virüse maruz kalma süresi, ateş, öksürük ve solunum problemleri gibi ölçülebilir semptomlarının başlama zamanı ile enfekte kişinin negatif olma ihtimali de hesaplandı.

Araştırma sonunda elde edilen sonuca göre, enfeksiyondan sonraki dört gün içinde test edilenlerin, virüsü kapmış olsalar bile, test sonucunun negatif olma olasılığının yüzde 67 daha yüksek olduğu tespit edildi. Hasta virüs semptomlarını göstermeye başladığında ise bu oran yüzde 38 idi. En iyi performans, enfeksiyondan sekiz gün sonra test edilen kişilerindi. Ancak o zaman bile bu oran yüzde 20’ye inebildi. Bulgular gösteriyor ki, enfekte olmuş her beş kişiden birinin test sonucu negatif.

Sonuç olarak uzmanlar, uygun zamanda ve doğru bir yöntem izlenerek yapılan testlerin ve taşıyıcı olan bireylerin izole edilmesinin virüsü kontrol etmek için etkili olacağı görüşünde.

 02 Eylül 2020, 10:20 
Sayfalar:  
1