PLASTİK CERRAHIN REKLAMI DOKTORLARDAN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ: İLK OPERASYONDA BENİ TERCİH EDİN!
ADMiN

Sosyal medya kullanımının artmasıyla hekimler de kendi reklamlarını yapmak için çeşitli yöntemler denemeye başladı. Ancak plastik cerrah Dr.Fatih Dağdelenin yaptığı reklam büyük tepki çekti.Sosyal medya kullanımının artmasıyla başta özelde çalışan hekimler olmak üzere bir çok hekim kendi reklamını yapmak için farklı yöntemler kullanıyor. Ancak reklamlarda etik ve deontolojik kuralların ihlali de bir çok reklamda göze çarpıyor.

Sağlık hizmetlerinde reklamın yasak olması ise etik ve deontoloji kuralların korunmasını amaçlıyor. Diğer taraftan bazı hekimler bu kuralları yok sayarak reklam yapmaya devam ediyor.

Bunun en son örneği ise plastik cerrahi uzmanı Op.Dr.Fatih Dağdelen örneğinde ortaya çıktı. Dr.Dağdelen oynadığı reklamda hastalarını kullanırken diğer taraftan ‘Mükemmeli yakalamak istiyorsanız, ilk operasyonda beni tercih edin’ cümlesi de hekimlerin büyük tepkisini çekti.

Etik Kurul devrede

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği de konuyla ilgili Medimagazine açıklama yaptı:

Son günlerde sosyal medyaya yansıyan birtakım hekim tanıtım videoları toplumun her kesiminde, özellikle de tıp camiasında dikkatleri çekerek haklı olarak tepkilere yol açmıştır. Branşı ne olursa olsun; sağlık sektörü için herhangi bir işleme özendiren, talep oluşturmaya yönelten, hekim olarak haksız rekabete yol açabilecek içeriklerde tanıtım yapmak yasalara ve tıp etiğine aykırıdır. Bu bağlamda, gerek alanımızda gerçekleşen birçok ameliyatın, sağlık için mecburi olmayan, seçimsel işlemler olması, gerekse plastik cerrahi uzmanı olmayan hekimler tarafından yapılan ve alan ihlali olarak değerlendirilebilecek estetik cerrahi ameliyatları nedeniyle bilhassa biz plastik cerrahların çok daha özenli, akılcı ve dikkatli olması gerekiyor. Burada bizlere yakışan tanıtım faaliyetlerini estetik bir duruşla, hekimliğin binlerce yıllık ciddiyetine ve onuruna yakışır biçimde, hukukun çizdiği çerçevede gerçekleştirmektir.

Yasalara uygun olmayan, hekimlik onurunu zedelediğine inandığımız yahut bizlere şikayet edilen tanıtım faaliyetleri için Etik Kurulumuz devrede olup, TTB Etik Kurulu ile işbirliği ile çalışmaktadır.

Sosyal medyada hekimlerden büyük tepki

Op.Dr.Fatih Dağdelen’e hekim meslektaşları tarafından da sosyal medyada büyük tepki geldi. Bir çok hekim olayın tıbbı etik ve deontolojiyi ayaklar altına aldığını belirtti
 12 Eylül 2019, 13:49 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: