YANLIŞ BRANŞ SEÇİMİ DEPRESYONU ARTIRIYOR
demo
Tıp eğitimi daha çok usta-çırak ilişkisi ile veriliyor. Bu hiyerarşik düzenin alt kısmında yer alan araştırma görevlisi doktorlar daha uzun çalışma saatleri, sık tutulan nöbetler, daha düşük ücretle çalışmak gibi nedenlerden dolayı diğer doktorlara göre daha fazla stres altında.  Bu stresli ortamda branş seçimini isteyerek yapmayan hekimlerde depresyon riski daha da artıyor Dr. Recep Başpınar ve arkadaşlarının Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi’nde yayımlanan “Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasına göre, branş seçimini isteyerek yapan hekimlerde depresyon riski daha az olarak saptandı.

Yüzde 39,4’ü kadın, yüzde 60,6’sı erkek olmak üzere 165 uzmanlık öğrencisi hekim üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılar Birinci Basamak Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ-BB) ile değerlendirildi.

Sürekli olarak sağlık kayıpları, sakatlık ve ölüm duygusu ile birlikte yaşayan hekimler, artmış iş yükü, stres, hata yapma korkusu, iş ortamının getirdiği sağlık riskleri ve benzeri birçok faktörden olumsuz olarak etkileniyor.

Kişilerin sosyodemografik özellikleri değerlendirildi
Kişilerin sosyodemografik özelliklerinin değerlendirildiği araştırmada; kendisi ve ailesinde kronik hastalık olup olmadığı, meslek ve branş seçiminin nasıl yapıldığı, çalışmakta olunan bölüm (branş olarak) ve bölümden memnuniyet durumu, meslek ve asistanlıkta görev süresi, aylık ortalama nöbet sayısı, günlük ilgilenilen hasta sayısı, günlük ortalama uyku süresi, yıllık izinlerin istenilen zamanda kullanılma durumu, asistanlık sürecinde kilo artış durumu, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar, sigara kullananlarda nikotin bağımlılık testi, şiddete maruz kalma durumu, mesleğe bakış açısı, mesleksel kaygılar, hobi varlığı, düzenli spor yapma alışkanlığı vb. ile ilgili toplam 38 soru soruldu.

Gelişigüzel branş seçiminde depresyon oranı yüzde 64
Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma, sigara içme, alkol kullanma, meslek seçimi, çalıştığı bölüm ve birlikte yaşadığı kişiler depresyon durumunu etkilemez iken, çalıştığı branşı isteyerek seçenlerde depresyon oranının yüzde 37,4, gelişigüzel branş seçimi yapanlarda ise yüzde 64 oranında olduğu görüldü.

 14 Aralık 2016, 12:06 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim