REÇETE YAZMA REHBERİ
Reçete yazma rehberi
Sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık personelinin sürekli
gelişen sağlık biliminde bilgi yoğunluğunun ve bu bilginin güncel
tutulmasının önemi çok büyüktür. Günümüz teknolojileri her çeşit
hastalığa ve müdahaleye yönelik birçok tedavi alternatifleri sunmaktadır.
En büyük gelişmenin gözlendiği ilaç sektöründe ise kimi zaman doğru
alternatifin hangisi olduğu oldukça zor bir seçimdir.

Bilgilerin güncel ve yeterli olmadığı durumlar genellikle gelişigüzel
ilaç kullanımına ve bunun sonucu olarak da tedavinin en büyük
silahlarından olan ilaçların tedaviden ziyade fizyolojik, biyolojik ve
psikolojik zararlar vermesine aracılık etmektedir. Toplum sağlığında
yarardan çok zarar getirebilecek bu yanlış yaklaşımların topluma ayrıca
ekonomik yükünün de göz ardı edilmeyecek kadar yüksek olduğunu
unutmamak gerekir.

Bütün bu olasılıklar ışığında her zaman en iyiyi vermek istediğimiz
halkımız ve hekimlerimiz için Dünya Sağlık Teşkilatı'nın önderlik ettiği
Akılcı İlaç Programı kapsamında ortak çalışmalar düzenlenmiştir.
Bu program ile uygun ilacın, yerinde, yeterli süre ve dozda kullanılması
hedeflenmektedir. İlacın kolay temin edilebilir ve kabul edilebilir
fiyatlarda olması da bu çalışmaların amaçlarındandır.

Ülkemizde Akılcı İlaç Programı Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi
Genel Koordinatörlüğü tarafından İkinci Sağlık Projesi kapsamında
yürütülmektedir. Bütün çalışmalar ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık
kuruluşlarında çalışan hekimlerden başlayıp sağlık sektörünün tüm
unsurlarına ve topluma uzanan bir bilgilendirme ve davranış değişikliği
yaratma amacını kovalamaktadır. İkinci basımı yapılan bu kitap ise
bütün bu çalışmaların temelini oluşturan kaynakların başında gelmektedir.
Son kullanıcıya ulaşımına kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
(Eski) Sağlık Bakanı
Kaynak Kitap Reçete Rehberi Textbook Turbobit Yazma
İnceleyen: 7601
Giden: 1901
Ekleyen: EnSuper
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2014
İhbar: 0
Üye girişi yaparsanız oy verebilirsiniz.
Yorumlar
Yorum Gönderin