Önce TUS - ÇALIŞMA SORULARI
Mobil sitemizdeki çalışma bölümünden memnun kalan üyelerimizin yoğun isteği üzerine masaüstü sitemizdeki çalışma bölümünü de mobildekine uyarladık ve birkaç yenilik yaptık. "Gözden geçirme" özelliği eskiden çözdüğünüz soruyu ve doğru cevabı gösterirken artık sizin işaretlediğiniz seçeneği de gösteriyor. Çözdüğünüz tüm soruları yeniden görmek yerine sadece yanlış çözdüklerinizi görmeyi seçebilirsiniz. Sadece ders/konu istatistikleri değil, arama ve etiket sınırlamalı çalışmalarınızın da istatistiklerini görebilirsiniz.

İlginiz için teşekkürler, iyi çalışmalar dileriz.
Bu derste toplam 2.414 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bakteriler
Genel Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Mantarlar
Parazitler
Virüsler
Bu derste toplam 3.969 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Nefroloji
Romatoloji ve İmmünoloji
Bu derste toplam 1.459 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Aile Planlaması
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kadın Genital Sistemi
Obstetrik
Reprodüktif Endokrinoloji
Diğer Kadın Doğum Soruları
Bu derste toplam 1.735 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Adli Tıp
Anestezi Ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
FTR
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp Damar Cerrahisi
KBB
Nöroloji ve Nöroşirürji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Üroloji
Bu derste toplam 1 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer Klinik Bilimler Soruları
Bu derste toplam 198 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Diğer İngilizce Soruları
Ara-Bul
Kelime:
Kategori:
Etiket:
Adenovirus Tip 3
Adenovirus Tip 40
Akomodasyon
Akomodasyon Felci
Alfa Talasemi
Amyotrofik lateral skleroz
Armani-Ebstein cisimcikleri
Asetil Sistein
Auspitz Belirtisi
Aviditesi En Yüksek
Babes-Ernst cisimcikleri
Barr Cisimciği
Baş Ağrısı
Boyanma
Brankiyal
Brankiyal Yarık
Brankiyal Yarık Kisti
Broca Alanı
Bulantı
Carvello Belirtisi
Cd20
Diamond
Donovan cisimciği
Dubin
Dutcher Cisimciği
Eksuda
Endometrium
Endotriks Enfeksiyon
Epidermal Growth Factor
Esmolol
Fırsatçı Mikoz
Finasterid
Fluma
Glut
Glut 2
Glut4
Glut 4
Glut-4
GOOD PASTURE
Günün Sorusu
Hassal Cisimcikleri
Heinz Cisimciği
Herediter Eliptositoz
Herediter Sferositoz
Hiperaldosteronizm
Hipokrom-mikrositer
Hirschsprung
Hyaluronik Asit
İdiopatik
İduronidaz
İnfratentorial
İntraselüler
Jak2
Keratan Sülfat
Kiesselbach Pleksusu
Koebner Fenomeni
Kolinerjik
Kolin Esterleri
Kondrom
Lieberkühn
Lieberkühn Kriptleri
Lityum
Locked-in Sendromu
Lökosit Alkalen Fosfataz
Mafucci Sendromu
Makrositer
Mds
Metastatik Kalsifikasyon
Migratuar
Mononükleer Hücreler
Morquio
Myeloperoksidaz
Nervus Abducens
Nimodipin
Normokrom-normositer
Ollier Hastalığı
Ollier Sendromu
Orak Hücreli Anemi
Perinatal Ölüm
Poliyen
Porfirin
Posttranslasyonel Modifikasyon
Prediktif
Presipitat
Retikülositopeni
Rhodotorula
Sanfilippo
Scheie
Serca
Sistemik Mastositoz
Skopolamin
Supratentorial
Sülfonilüre
Translasyonel Modifikasyon
Transuda
Trigonum Femorale
Yarık Kisti
Zanamivir
Zehir