Önce TUS - ÇALIŞMA SORULARI
Bu derste toplam 2.395 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bakteriler
Genel Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Mantarlar
Parazitler
Virüsler
Bu derste toplam 3.916 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Nefroloji
Romatoloji ve İmmünoloji
Bu derste toplam 1.438 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Aile Planlaması
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kadın Genital Sistemi
Obstetrik
Reprodüktif Endokrinoloji
Konusu belirlenmemiş Kadın Doğum soruları
Bu derste toplam 1.591 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Anestezi Ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
FTR
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp Damar Cerrahisi
KBB
Nöroloji ve Nöroşirürji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Üroloji
Bu derste toplam 198 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Konusu belirlenmemiş İngilizce soruları
Ara-Bul
Aranan Kelime:
Aranan Bölüm:
Soru metni
Şıklar
Açıklama
Ekleyen üyenin adı
Kategori:
Tüm Kategoriler
Değiştir
Etiket:
Tüm Etiketler
Değiştir
17 Alfa Hidroksilaz
Ağız
Akut Böbrek Yetmezliği
Albright
Alkol
Antiepileptik
Antiviral
Aprotinin
Aptt
Apt Test
Asparaginaz
Astım
Aşılar
Atraktilozit
Blastomyces
Boğmaca
Bradikinin
Brca
Büllöz
Candida
Coeliac
Conn
Cushing
Çölyak
Damar
Dietilstil
Dimorfik
Elevasyon
Endometriozis
Fossa
Fossa Cranii
Gebe Takip
Gilbert
Glisin
Glukokinaz
Glukokortikoidler
Göğüs
Halk Sağlığı
Hareketsiz
Hekzokinaz
HEMOGLOBİN
Hiperparatiroidizm
Hipnosedatif
Hipofiz
İnsülin
İnterlökin
Kalp Kası
Kanser
Kaposi
Karaciğer
Kokain
Kronik Gastrit
Ligamentum Cruciatum
Liken Planus
Lipoprotein Lipaz
Lityum
Marfan
Menetrier
Metabolik Asidoz
Miyoklonik Epilepsi
Mody
Morquio
Mucorales
Mukormikoz
Nöroleptik
Osteokondrom
Osteosarkom
Otoimmün Gastrit
Over Tümör
Pemfigoid
Peutz
Pgd2
Plazma Protein
Plazmid
Poland
Pompe
Pons
Porfir
Preterm
Prostaglandin
Prostat kanseri
Psöriatik
Radyoterapi
Renal Arter
Sarkoidoz
Sertoli
Siroz
Skleroderma
Squamoz
Still
Subakut Sklerozan Panensefalit
Tampon
Testis Tümörleri
Timus
Trastuzumab
Tularemi
Tümör Lizis
Von Willebrand Hastalığı
Yara İyileşmesi